Ghid privind art. 46 din Convenție – Forța obligatorie și executarea hotărârilor

Prezentul ghid face parte din seria ghidurilor de jurisprudență publicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu scopul de a informa practicienii dreptului cu privire la hotărârile și deciziile fundamentale pronunțate de Curtea de la Strasbourg. Ghidul analizează și rezumă jurisprudența în legătură cu art. 46 – mecanism de control al respectării dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Sistemul Convenției impune statelor contractante să respecte drepturile și obligațiile asumate și instituie o instanță judecătorească, Curtea, care este abilitată să constate încălcări ale Convenției, prin hotărâri pe care statele contractante s-au angajat să le respecte. În plus, instituie un mecanism pentru supravegherea executării hotărârilor, încredințat Comitetului de Miniștri.

Ghidul include referințe pentru cuvintele-cheie din fiecare articol citat din Convenție și din protocoalele sale adiționale. Problemele juridice abordate în fiecare cauză sunt sintetizate într-o listă de cuvinte-cheie, alese dintr-un tezaur cuprinzând termeni extrași direct din textul Convenției și din protocoalele sale.

Ghidul în limba română este disponibil în secțiunea Ghiduri și manuale de pe site-ul Institutului European din România.

Sari la conținut