Ghid privind art. 18 din Convenție – Limitarea folosirii restrângerii drepturilor

Obiectul și scopul art. 18 din Convenție îl constituie interzicerea abuzului de putere. Acesta protejează împotriva reprimării de către stat a drepturilor și libertăților enunțate în Convenție prin măsuri minore care, deși sunt aplicate sub pretextul organizării exercitării acestor libertăți pe teritoriul său, sau al protejării literei legii, au efectul opus. Totodată, art. 18 nu servește doar la clarificarea sferei de aplicare a clauzelor de restrângere; acesta interzice totodată în mod expres Înaltelor Părți Contractante să restrângă drepturile și libertățile consacrate în Convenție în scopuri care nu sunt prevăzute chiar în Convenție. În paralel cu funcția sa autonomă, art. 18 a fost folosit de Curte ca ajutor la interpretarea clauzelor de restrângere cuprinse în alte dispoziții ale Convenției sau în protocoalele sale.

Ghidul în limba română este disponibil în secțiunea Ghiduri și manuale de pe site-ul Institutului European din România.

Sari la conținut