Ghid privind art. 12 din Convenția europeană a drepturilor omului

Prezentul ghid face parte din seria Ghidurilor de jurisprudență publicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu scopul de a informa practicienii dreptului cu privire la hotărârile și deciziile fundamentale pronunțate de Curtea de la Strasbourg. Analizează și rezumă jurisprudența în legătură cu art. 12 din Convenție, aici putând fi găsite principiile-cheie dezvoltate în acest domeniu, precum și precedentele relevante. Jurisprudența citată a fost selectată dintre hotărârile și deciziile de referință, importante și/sau recente.

Dreptul garantat de art. 12 este supus legislației naționale care reglementează exercitarea acestuia. În comparație cu art. 8 din Convenție, care prevede „dreptul la respectarea vieții private și de familie“ și cu care dreptul „de a se căsători și de a întemeia o familie“ este în strânsă legătură, art. 12 nu include niciun motiv pentru o ingerință a statului cum sunt cele permise în sensul art. 8 § 2. Examinând o cauză în temeiul art. 12, Curtea nu aplică testul „necesității” sau al „necesității sociale iminente“, utilizate în contextul art. 8, ci va trebui să stabilească dacă, având în vedere marja de apreciere a statului, ingerința în litigiu era arbitrară sau disproporționată.

(Sursă foto: https://hr.n1info.com/english/news/echr-reduces-time-limit-for-cases-from-six-to-four-months-after-the-final-ruling/)

Sari la conținut