Examen de promovare în grad profesional

Rezultatul obținut pentru proba scrisă din data de 13.02.2019 pentru examenul de promovare
Este admis la proba scrisă candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.

Nr. crt. Nume, prenume Punctaj obținut proba scrisă Mențiune
1 Costin Alexandru Dobrescu 93,66 admis

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se va depune in data de 14.02.2019, in intervalul 13.30 – 15.30 la registratura instituției, et.3, cam.310.

 


Institutul European din România organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţia contractuală de execuţie:

Serviciul/Biroul/Compartimentul Funcția din care se promovează Funcția în care urmează să promoveze
Serviciul Economic/Compartimentul Logistica și IT expert, gradul II expert, gradul I


Condiții de participare la examen pentru funcția de expert, gradul I:
 

a) cel putin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
b) calificativ ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel putin de două ori în ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat în activitate;
c) nu a fost sancționat disciplinar în ultimele 12 luni;

Examenul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, şi constă într-o etapă, și anume:
proba scrisă – 13.02.2019, ora 11.00 – constă în testarea pregatirii profesionale și a gradului de acumulare a experienței profesionale în domeniul respectiv;

Bibliografia de examen este prezentată în anexă.

Acte necesare pentru înscriere la examen:
cererea de înscriere la examen (se obține de la Compartimentul Resurse Umane);

Cererea de înscriere se depune la Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 30.01. – 08.02.2019 (inclusiv).

(Bibliografie  de examen.)

Sari la conținut