Conferința: Cadrul financiar multianual post-2020 – un răspuns pentru viitorul UE?

3 aprilie 2017 – Institutul European din România (IER) a organizat, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor Publice, conferința cu tema „Cadrul financiar multianual post-2020 – un răspuns pentru viitorul UE?”.
Evenimentul este înscris în campania de dezbateri publice dedicate pregătirii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și a fost structurat în două secțiuni: Cadrul Financiar Multianual post-2020 – Provocări și perspective în noul context european, respectiv Absorbția fondurilor europene și convergența reală.
Dezbaterea a fost moderată de către dna Gabriela Drăgan, Prof.univ.dr., Director General,  Institutul European din România și s-a bucurat de prezența dlui Leonard Orban, Consilier prezidențial pentru Afaceri Europene, Administrația Prezidențială; dnei Ana Birchall, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Afacerilor Externe; dnei Elena Georgescu, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor Publice; dlui Daniel Dăianu, Membru al Grupului la Nivel Înalt privind Resursele Proprii (HLGOR), Membru al Academiei Române, Membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României; dlui Gabriel Friptu, Director General adjunct, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene; dnei Florentina Tudor, Director General, Autoritatea de Management pentru Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; dlui Valentin Lazea, Economist-șef, Banca Națională a României și dlui Ion Ghizdeanu, Președinte, Comisia Națională de Prognoză.
Sari la conținut