Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de conducere (1 post) și de execuție (5 posturi) – iunie 2018

Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de conducere (1 post), respectiv de execuție (5 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

– 1 Șef Serviciu Economic, grad II–8 ore/zi;
– 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
– 1 Consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
– 1 Expert, gradul IA- 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
– 1 Expert, gradul IA– 8 ore/zi–Biroul Formare;
– 1 Expert, gradul II– 8 ore/zi–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați pagina Oportunități angajare de pe www.ier.gov.ro.

Sari la conținut