Comentariul general nr. 9 (2006) – Drepturile copiilor cu dizabilități

Aducem în atenția dumneavoastră cel mai recent comentariu general tradus în limba română de Serviciul Coordonare Traduceri din cadrul Institutul European din România și publicat recent în secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU.

Potrivit datelor valabile la momentul elaborării acestui comentariu general, aproximativ 10 % din populația lumii era reprezentată de persoanele afectate de cel puțin o dizabilitate, iar dintre acestea, peste 20% erau copii. Date mai recente publicate pe site-ul Organizației Națiunilor Unite indică o creștere a procentului[1].

Scopul Comentariului general nr. 9 (2006) este de a oferi orientări și asistență statelor părți în eforturile lor de a pune în aplicare drepturile copiilor cu dizabilități, într-un mod cuprinzător, care să acopere toate dispozițiile Convenției cu privire la drepturile copilului[2]. Așa cum se arată în cuprinsul său, Comitetul pentru Drepturile Copilului se concentrează asupra necesității de a acorda o atenție specială copiilor cu dizabilități, în contextul măsurilor generale, explicații mai detaliate cu privire la conținutul și importanța acestor măsuri fiind disponibile în Comentariul general nr. 5 (2003) al Comitetului privind măsurile generale de implementare a Convenției cu privire la drepturile copilului.

Un astfel de comentariu era necesar în primul rând pentru că majoritatea cauzelor dizabilităților, precum războiul, bolile și sărăcia, pot fi prevenite. Comitetul recomandă în acest sens să se depună mai multe eforturi pentru mobilizarea voinței politice necesare și asumarea unui angajament real în vederea identificării și punerii în practică a celor mai eficiente acțiuni de prevenire a dizabilităților, cu participarea tuturor nivelurilor societății. Comitetul recunoaște că în ultimele decenii s-a acordat o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități, și în special copiilor, dar cu toate acestea, instrumentele internaționale adoptate și entitățile internaționale înființate în temeiul acestora au fost folosite în general ineficient în pofida potențialului considerabil în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități pe care îl au.

Informațiile cu privire la situația copiilor cu dizabilități din întreaga lume strânse de Comitet pornind de la rapoartele statelor membre i-au permis acestuia să constate că, în marea majoritate a țărilor, este necesară formularea unor recomandări specifice pentru abordarea situației copiilor cu dizabilități, problemele identificate și abordate variind de la excluderea de la procesele de luare a deciziilor până la forme grave de discriminare și chiar uciderea copiilor cu dizabilități.

Comentariul general nr. 9 (2006) cuprinde o parte dedicată observațiilor legate direct de articolele 2 și 23 din Convenția cu privire la drepturile copilului, urmată de comentarii privind semnificația și punerea în aplicare a diferitelor articole ale Convenției (grupate în conformitate cu practica Comitetului) în privința copiilor cu dizabilități.

[1] Potrivit datelor actualizate publicate pe site-ul Organizației Națiunilor Unite, aproximativ 15% din populația lumii – adică aproximativ 1 miliard de persoane  – sunt afectate de o dizabilitate. A se vedea https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html

[2] A se vedea http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981

Sari la conținut