Comentariul general nr. 2 (2014) – Articolul 9: Accesibilitatea

Accesibilitatea, unul dintre principiile-pilon ale Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prevăzut la art. 3 lit. f) din aceasta, și totodată o condiție prealabilă pentru ca persoanele cu dizabilități să trăiască independent și să participe pe deplin la viața societății, în condiții de egalitate cu ceilalți, este tratată în Comentariul general nr. 2 (2014) al Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, document abordat cel mai recent în cadrul Serviciului Coordonare Traduceri într-o echipă mixtă formată din traducător și revizor jurist, pentru a fi oferit în traducere în limba română publicului cititor interesat.

Întrucât s-a constatat că obstacolele create de om, care împiedică persoanele cu dizabilități să se bucure de dreptul de acces la toate locurile și serviciile destinate folosinței publice, sunt mai degrabă rezultatul unei lipse de informații și cunoștințe tehnice decât al voinței conștiente de a împiedica persoanele cu dizabilități să aibă acces la locurile sau serviciile destinate publicului larg sunt necesare politici care să îmbunătățească accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, este necesară o schimbare a atitudinii față de acestea, în vederea combaterii stigmatizării și discriminării, prin eforturi constante de educare a populației, măsuri de creștere a gradului de conștientizare, eforturi de comunicare și desfășurarea unor campanii culturale.

Întrucât persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă acces egal la toate bunurile, produsele și serviciile care sunt deschise sau furnizate publicului într-un mod care să le asigure accesul efectiv și egal și să le respecte demnitatea, este important ca accesibilitatea să fie abordată în toată complexitatea sa, indiferent dacă bunurile, produsele și serviciile deschise sau furnizate publicului sunt deținute și/sau furnizate de o entitate publică sau de o entitate privată și indiferent dacă este vorba de zone urbane ori cele rurale.

În cadrul fiecăruia dintre cele 10 dialoguri interactive pe care le-a purtat cu statele părți în cursul examinării rapoartelor inițiale prezentate de acestea, înainte de elaborarea prezentului comentariu general, Comitetul a considerat accesibilitatea ca fiind una dintre problemele principale, toate observațiile finale referitoare la aceste rapoarte conținând recomandări privind accesibilitatea. Vă invităm să citiți traducerea în limba română a acestui comentariu general, publicată pe site-ul nostru.

Sari la conținut