Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului Hotărâri și decizii împotriva României aprilie – iunie 2023

În iulie 2023, Serviciul Coordonare Traduceri a finalizat Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind hotărâri pronunțate împotriva României în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2023. Lucrarea face referire la toate hotărârile și deciziile de inadmisibilitate și de scoatere de pe rol pronunțate de Curte în perioada respectivă (10 hotărâri și 62 de decizii de inadmisibilitate și de scoatere de pe rol), fiind analizate cele mai importante dintre ele. Subliniem în continuare câteva decizii importante.

Astfel, în Buhuceanu și alții împotriva României (23.05.2023, cererea nr. 20081/19 și alte 20), reclamanților, 21 cupluri de același sex care formează relații stabile, le-au fost respinse cererile prin care și-au manifestat intenția de a se căsători pe motiv că erau contrare Codului civil. Curtea a constatat că România și-a depășit marja de apreciere de care dispune și nu și-a îndeplinit obligația pozitivă de a garanta dreptul acestora la respectarea vieții lor private și de familie.

În Dalvy împotriva celor 47 state membre (23.05.2023, cererea nr. 61548/21), Curtea a declarat inadmisibilă cererea reclamantei, în care a susținut că statele pârâte nu și-au îndeplinit obligația de a-i asigura o protecție echivalentă cu cea prevăzută de Convenție, în măsura în care nu au asigurat că mecanismul de soluționare a litigiilor instituit în cadrul organizației respectă standardele de imparțialitate a instanțelor.

În Temeșan împotriva României (20.06.2023, cererea nr. 37113/17), Curtea a constatat încălcarea art. 6 din Convenție, în ceea ce privește cerința unei instanțe imparțiale, reținând că situația în care toți membrii completului ce judeca cauza reclamantului erau clienți privați ai băncii care era parte în procedura în fața acestora, după ce au obținut împrumuturi de la aceasta, ar fi putut stârni temeri legitime în privința faptului că respectivul complet nu ar aborda cauza cu imparțialitatea necesară.

Pentru o mai bună înțelegere a textului, s-a menționat pentru fiecare cauză concluzia Curții, articolul sau articolele încălcate, trimiteri către textul integral în limba franceză sau engleză publicat pe pagina de internet a Curții, precum și către traducerea în limba română, acolo unde este disponibilă, publicată pe pagina de internet a Institutului European din România.

 

Sari la conținut