Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului: Hotărâri pronunțate împotriva României în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022

Serviciul Coordonare Traduceri a finalizat Buletinul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului – Hotărâri pronunțate împotriva României în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022. Lucrarea face referire la toate hotărârile și deciziile de inadmisibilitate și de scoatere de pe rol pronunțate de Curte în perioada respectivă (19 hotărâri și 35 decizii), fiind analizate cele mai importante dintre ele. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a textului, s-a menționat pentru fiecare cauză concluzia Curții, articolul sau articolele încălcate, trimiteri către textul integral în limba franceză sau engleză publicat pe pagina de internet al Curții, precum și, acolo unde a fost cazul, trimiteri către traducerea în limba română realizată de Institutul European din România.

Sari la conținut