Aspecte referitoare la sănătate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – raport tematic

În luna septembrie a fost realizată în cadrul Serviciului Coordonare Traduceri traducerea revizuită în limba română a Raportului tematic privind unele aspecte referitoare la sănătate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care conține o prezentare generală a unora dintre cauzele cu care instanța de la Strasbourg a fost sesizată și care au ridicat probleme legate de sănătate, precum neglijența medicală (numeroase dintre cauzele cu acest obiect apărând în contextul sarcinii sau nașterii), sănătatea și bioetica, sănătatea deținuților, protecția datelor medicale, sănătatea și imigrația, sănătatea și mediul sau sănătatea și locul de muncă.

Acest raport a fost finalizat în iunie 2015 de către Direcția Jurisconsultului Curții și nu este obligatoriu pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cuprinsul raportului sunt prezentate și unele cauze a căror traducere în limba română a fost realizată de Institutul European din România și care pot fi consultate pe pagina noastră de internet, dintre care amintim Csoma împotriva României, R.R. împotriva Poloniei, Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (MC), Florea împotriva României, Lambert și alții împotriva Franței (MC), Tătar împotriva României, X împotriva Finlandei sau Gäfgen împotriva Germaniei (MC).

Cauzele analizate în acest raport, a căror listă integrală este inclusă la finalul lui, pentru care nu este disponibilă o traducere în limba română pot fi consultate în baza de date HUDOC a Curții Europene, în limba engleză și/sau franceză, cele două limbi oficiale ale acesteia. Important de reamintit este că hotărârile și deciziile Curții se pronunță în cele două limbi oficiale ale acesteia, însă baza de date HUDOC conține, de asemenea, traduceri în aproape treizeci de limbi neoficiale ale unora din principalele cauze ale Curții, între care se regăsesc și traducerile în limba română realizate de peste un deceniu de Institutul European din România.

Sari la conținut