Anunț privind publicarea Raportului comparativ privind drepturile de liberă circulație și incluziunea cetățenilor mobili din UE – Proiectul EUReKA

Institutul European din România anunță publicarea Raportului comparativ privind drepturile de liberă circulație și incluziunea a cetățenilor mobili din UE. Acest raport este realizat în cadrul proiectului „EUReKA – A Key Acces to EU Right”, implementat de către IER împreună cu IDOS și nouă parteneri din șase state membre UE (Croația, Franța, Germania, Italia, Portugalia și România). Proiectul este co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul European pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie.

Raportul este editat de Centro Studi e Ricerche IDOS, coordonatorul proiectului EUReKA, pe baza rapoartelor de țară produse de parteneri. Analiză comparativă a diferitelor secțiuni incluse în rapoartele naționale, este însoțită, în partea de concluzii, de un prim set de recomandări pentru autoritățile publice, pe diferitele lor niveluri și pentru organizațiile societății civile. Concluziile și recomandările sunt sprijinite de principalele provocări evidențiate de partenerii din țară. Recomandările vizează facilitarea îmbunătățirii serviciilor de informare online pentru cetățenii mobili din UE. Ele vor fi discutate și aprofundate în cadrul grupurilor tematice naționale.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul IER. Tot aici pot fi consultate integral, în limba engleză, Raportul comparativ, respectiv Raportul de țară.

Sari la conținut