Anunț privind prelungirea perioadei de evaluare și selecție a dosarelor de candidatură

Având în vedere numărul mare de candidaturi primite pentru selecția echipelor de experți-cercetători din cadrul proiectului „Consolidarea și promovarea poziției României ca actor relevant în cadrul proceselor de luare a deciziilor la nivel european” (cod SIPOCA/mySMIS nr. 400/115759), precum și clarificările numeroase ce necesită a fi solicitate candidaților în perioada imediat următoare, Institutul European din România anunță prelungirea procesului de evaluare și selecție și estimează că acesta se va încheia la începutul lunii noiembrie a.c.