Alo, Bruxelles – Standarde de etică unitare pentru instituțiile UE

Mihai Pelin, 03.07.2023

 

Comisia Europeană a adoptat o propunere de creare a unui organism interinstituțional însărcinat cu chestiunile de etică pe care trebuie să le respecte membrii instituțiilor Uniunii Europene.  Astfel, vor exista, pentru prima dată, standarde comune pentru conduita etică a membrilor și un mecanism formal de coordonare, precum și schimb de opinii între instituții cu privire la cerințele în materie de etică.

Datorită acestor schimbări, politicienii UE vor avea de respectat standarde comune, clare, transparente și ușor de înțeles. Deși tratatele stabilesc normele și principiile de conduită generale, majoritatea instituțiilor le-au detaliat în propriile lor regulamente de procedură sau coduri de conduită. Acest lucru a determinat o fragmentare între cadrele de etică ale instituțiilor, normele fiind complexe și dispersate. Deși unele diferențe se pot explica prin faptul că fiecare instituție are un rol specific și prin diferitele riscuri inerente diferitelor sarcini, a devenit clar că este necesară o cultură comună a eticii, prin standarde comune ridicate și cooperare între instituții.

Vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori si transparență, Vera Jourová, a oferit mai multe amănunte despre noua propunere:

„Vreau ca standardele să fie înalte, clare și aplicabile tuturor instituțiilor. De aceea, propun această inovatoare și primă autoritate etică a Uniunii Europene. Acesta va reuni pentru prima dată nouă instituții europene pentru a stabili standarde pe care instituțiile vor fi obligate să le implementeze intern. Organismul va avea trei sarcini principale – dezvoltarea standardelor înalte, schimbul de bune practici între instituții și promovarea și protejarea culturii etice. Aceste standarde vor trebui transpuse în regulile interne ale fiecărei instituții.”

Noul organism de etică nu se va ocupa de investigații specifice și nici nu se va implica în investigațiile organismelor existente recunoscute sau nu le va limita în niciun fel. În temeiul tratatelor, aceasta este responsabilitatea Parchetului European (EPPO), precum și a autorităților polițienești și judiciare naționale, în ceea ce privește cauzele penale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este responsabil pentru nereguli și încălcări ale obligațiilor profesionale, Ombudsmanul pentru cazurile de administrare defectuoasă, respectiv fiecare instituție în cazul oricărei încălcări a normelor sale.

Articolul original poate fi citit pe site-ul Radio România Internațional.

Foto: Vera Jourova (foto: Copyright European Union, 2022 Source EC – Audiovisual Service Photographer: Christophe Licoppe)

Acest articol este preluat pe site-ul Institutului European din România în baza parteneriatului încheiat între Societatea Română de Radiodifuziune prin Radio România Internațional și Institutul European din România în cadrul proiectului editorial EuranetPlus

Sari la conținut