Alo, Bruxelles – Perspectiva Uniunii Europene asupra amenințărilor legate de schimbările climatice și degradarea mediului

Corina Cristea, 07.07.2023

 

Extremele climatice recurente, creșterea temperaturilor și a nivelului mării, deșertificarea, deficitul de apă, amenințările la adresa biodiversității, poluarea și contaminarea mediului înconjurător amenință sănătatea și bunăstarea umanității și pot crea mișcări migratorii, pandemii, tulburări sociale, instabilitate și chiar conflicte, atrage atenția Bruxelles-ul.

Decidenții europeni propun, astfel, o nouă perspectivă cuprinzătoare asupra amenințărilor legate de schimbările climatice și degradarea mediului asupra păcii, securității și apărării, viziune reflectată într-o comunicare comună adoptată de Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant. Prin aceasta, Uniunea urmărește să integreze mai bine conexiunea dintre climă, pace și securitate în politicile externe ale UE, cu un set de acțiuni concrete pe întregul spectru de date, politici, misiuni și cooperare cu terți parteneri pentru a asigura că urmările sunt luate în considerare la toate nivelurile de elaborare a politicilor externe, planificare și operațiuni.

De asemenea, îmbunătățește conectivitatea dintre diferitele politici pentru a se asigura că acțiunile și capacitățile externe sunt adecvate pentru a face față acestor provocări. Au fost, așadar, stabilite patru priorități principale: consolidarea planificării, luării deciziilor și implementării, printr-o analiză fiabilă și accesibilă, bazată pe dovezi, a legăturii dintre climă și securitate. Apoi, operaționalizarea răspunsului la provocările climatice și de securitate din acțiunea externă a UE, printre altele prin integrarea legăturii dintre climă și securitate în analizele conflictelor regionale și naționale. O altă prioritate se referă la consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice și de atenuare ale operațiunilor și infrastructurii civile și militare ale statelor membre pentru a reduce costurile și amprenta de carbon, asigurând în același timp menținerea eficienței operaționale. Cea de-a patra prioritate ține de consolidarea parteneriatelor internaționale prin foruri multilaterale și cu parteneri precum NATO, în conformitate cu agenda UE privind schimbările climatice și mediu.

Frans Timmermans, vicepreședinte pentru Pactul verde european a declarat că „vestea bună este că nu trebuie să începem de la zero. Se fac deja multe în apărare, în parteneriate internaționale și răspuns la criză. Dar până acum, nu am făcut o analiză cuprinzătoare a acestei legături dintre schimbările climatice, degradarea mediului, pacea, securitatea și apărarea.”

Pentru a îndeplini aceste priorități, Uniunea va implementa aproximativ treizeci de acțiuni, inclusiv: stabilirea unui centru de date și analiză privind securitatea climatică și a mediului în cadrul Centrului Satelitar al UE; desfășurarea de consilieri de mediu în misiunile și operațiunile politicii de securitate și apărare comune a UE; înființarea de platforme de formare la nivel național și la nivelul UE, cum ar fi o platformă de formare a UE privind clima, securitatea și apărarea; elaborarea de analize și studii amănunțite ale politicilor și acțiunilor conexe, în special în zonele geografice vulnerabile precum Sahel sau Arctica.

Articolul original poate fi citit pe site-ul Radio România Internațional.

Foto: Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (©European Union, 2022 Source: EC – Audiovisual Service /Photographer: Lukasz Kobus)

Acest articol este preluat pe site-ul Institutului European din România în baza parteneriatului încheiat între Societatea Română de Radiodifuziune prin Radio România Internațional și Institutul European din România în cadrul proiectului editorial EuranetPlus.

Sari la conținut