Alo, Bruxelles – Calea către neutralitate climatică până în 2050

Daniel Onea, 16.02.2024

Accelerarea record a perturbărilor climatice în 2023 a condus la o încălzire globală cu 1,48 de grade Celsius peste nivelurile preindustriale, la o creștere a temperaturii oceanelor și la pierderi de gheață în Oceanul Antarctic.

Problemele de mediu sunt din ce în ce mai prezente în ultimii ani, iar schimbările climatice au devenit o situație care trebuie rezolvată cât mai urgent. Astfel, a apărut termenul de „neutralitate climatică”. Este extrem de important ca amprenta de carbon și emisiile să nu mai reprezinte o problemă, având în vedere faptul că stratul de ozon al Pământului este din ce în ce mai afectat, iar fenomenele meteo extreme sunt din ce în ce mai frecvente. Neutralitatea climatică are o definiție clară și concisă: reducerea în totalitate a emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosirea unor combustibili alternativi, dar și prin absorbția mai mare de carbon.

Comisia Europeană a publicat recent o evaluare detaliată a impactului cu privire la posibilele căi de realizare a obiectivului convenit, de a face Uniunea Europeană neutră din punct de vedere climatic până în 2050. În baza acestei evaluări a impactului, Comisia recomandă o reducere netă cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990, lansând o discuție cu toate părțile interesate. După alegerile europene, următoarea Comisie va prezenta o propunere legislativă, care va fi convenită cu Parlamentul European și cu statele membre, după cum se prevede în Legea europeană a climei.

Stabilirea unui obiectiv climatic pentru 2040 va ajuta industria, investitorii, cetățenii și guvernele europene să ia, în acest deceniu, decizii care vor menține Uniunea Europeană pe calea cea bună pentru a-și îndeplini obiectivul de neutralitate climatică în 2050, spune Wopke Hoekstra, comisar pentru acțiune climatică:

 

„Primul nostru obiectiv este reducerea cu 55% a emisiilor de carbon până în 2030, iar ceea ce facem acum este să lansăm un dialog cu privire la calea către 2040. Azi, propunem o analiză despre care ar fi acțiunile pentru următoarele decade. Este începutul dialogului cu cetățenii, cu parlamentele, cu sindicatele și cu reprezentanții politici la nivel european, dar și la nivel local, regional și național. Astfel, decizia de a veni cu o propunere legislativă este pentru următoarea Comisie. În baza unor evaluări detaliate ale impactului, ceea ce recomandăm este ca obiectivul pentru 2040 să fie o reducere a emisiilor de carbon cu 90%.”

Comunicarea Comisiei Europene pune bazele acțiunilor pentru asigurarea unei energii curate la prețuri accesibile și a unor reguli cât mai ușor de respectat, pentru a avea o abordare europeană inteligentă.

Articolul original poate fi citit pe site-ul Radio România Internațional.

Foto: Wopke Hoekstra (Copyright: © European Union 2023, Source : EP / Photographer: Mathieu CUGNOT).

Acest articol este preluat pe site-ul Institutului European din România în baza parteneriatului încheiat între Societatea Română de Radiodifuziune prin Radio România Internațional și Institutul European din România în cadrul proiectului editorial EuranetPlus.

Sari la conținut