Al 6-lea raport periodic, prezentat de România în temeiul articolelor 16 și 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

România a prezentat cel de-al 6-lea raport periodic, care acoperă perioada 2014-2019, la solicitarea Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite. Raportul este structurat în două părți, prima, „Informații generale”, conținând informații privind cadrul juridic și politicile din domeniile reglementate de Pact, iar a doua, „Progrese înregistrate în aplicarea Pactului”, incluzând răspunsul la recomandările făcute în Observațiile finale ale Comitetului din 2014. Înainte de adoptarea sa de către Guvernul României, raportul a fost pus în dezbatere publică.

În cuprinsul acestui raport se face referire și la instituția noastră, amintindu-se de semnarea în anul 2020, având în vedere expertiza Institutului European din România în traduceri juridice internaționale și europene, a unui acord de cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe. Acest acord are ca scop traducerea în limba română a celor mai relevante documente din procesul de monitorizare la nivelul ONU, astfel, observațiile finale, comentariile generale, rapoartele tematice, recomandările Universal Periodic Review (UPR – evaluare periodică universală) vor fi traduse treptat în limba română și puse la dispoziție online, pe website-ul IER, acestea fiind totodată transmise autorităților naționale în vederea implementării. Documentele traduse până în prezent sunt publicate în secțiunea Mecanisme de monitorizare ONU.

Vă invităm să ne vizitați website-ul și să lecturați traducerea revizuită în limba română a acestui raport.

Sari la conținut