Activitatea recentă a Serviciului Coordonare Traduceri

Odată cu finalizarea traducerii Comentariului general nr. 34 – Articolul 19: Libertatea de opinie și libertatea de exprimare și publicarea lui pe site-ul instituției noastre, reamintim publicului general interesat, dar și colegilor din diferite instituții cu atribuții și sferă de interes pentru acest domeniu că, începând din 2020, în baza unui protocol bilateral de colaborare încheiat între Institutul European din România și Ministerul Afacerilor Externe, traducem „documente adoptate de mecanismele de monitorizare a respectării drepturilor omului la nivelul ONU, instituite prin instrumentele convenționale la care România este parte sau prin documentele Națiunilor Unite, precum și alte documente în legătură cu activitatea de monitorizare”[1].

Astfel, în paralel cu activitatea de traducere a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a altor documente conexe, continuăm și seria traducerilor comentariilor generale, păstrând aceeași preocupare pentru respectarea regulilor stabilite prin standardele de calitate din domeniul traducerilor, lucrând în echipe mixte formate din traducător, revizor jurist și terminolog.

Comentariul general nr. 34 înlocuiește Comentariul general nr. 10 (a 90-a sesiune). Libertatea de opinie și libertatea de exprimare sunt două libertăți aflate în strânsă legătură, esențiale pentru orice societate liberă și democratică și care constituie o bază pentru exercitarea deplină a unei game largi de alte drepturi ale omului.

Statele părți au obligația de a se asigura că drepturile prevăzute în articolul 19 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice sunt puse în aplicare în dreptul lor intern în concordanță cu orientările emise de Comitetul pentru Drepturile Omului în Comentariul general nr. 31 – Natura obligației legale generale impuse statelor părți la pact. Acestea trebuie să informeze Comitetul despre normele legale interne, practicile administrative și hotărârile judecătorești relevante, precum și despre practicile de politici generale și alte practici sectoriale relevante în legătură cu drepturile protejate prin articolul 19, ținând seama de aspectele analizate în Comentariul general nr. 34. De asemenea, trebuie incluse informații privind căile de atac disponibile în cazul în care aceste drepturi sunt încălcate.

Vă invităm să citiți Comentariul general nr. 34 pentru a afla mai multe informații despre cele două libertăți prevăzute în articolul 19 din Pact, relația dintre articolele 19 și 20 din Pact, dar și despre legăturile dintre libertatea de exprimare și mass-media ori drepturile politice sau despre sfera de aplicare limitativă a restricțiilor privind libertatea de exprimare în anumite domenii specifice.

 

 

Sari la conținut